Gửi hàng về Việt Nam

Người gửi

Tên* Tên lót Họ*
Địa chỉ 1*
Quốc gia* Tỉnh thành*
Quận huyện* Mã bưu chính*
Điện thoại* Ngày vận chuyển

Người nhận

Tên* Tên lót Họ*
Địa chỉ*
Quốc gia* Tỉnh thành*
Quận huyện* Mã bưu chính
Điện thoại* Di động

Hàng hóa

Tổng trọng lượng*: Chiều Dài*: Chiều Rộng*: Chiều Cao*: Thể tích:
# CHỌN MẶT HÀNG Tên hàng hóa Số lượng Trọng lượng Giá cước Đơn vị Giá trị hàng Phụ thu Bảo hiểm Tổng tiền Nội dung chi tiết
Mã khuyến mại:
Số tiền mã khuyến mại:
Cước phí nội địa: Tổng trọng lượng: Tổng phí nội địa :
Tổng giá trị hàng: Tổng phụ thu: Tổng bảo hiểm:
Tổng tiền hàng: TỔNG CỘNG:

Kho nhận hàng

Chọn một địa chỉ kho dưới đây::

Thông tin liên hệ lấy hàng

Người liên hệ* Số điện thoại* Vị trí*
Ngày lấy hàng* Từ* Đến* :

Hãng vận chuyển nội địa

Nhà vận chuyển Dịch vụ Ước tính số ngày vận chuyển Phí cơ sở Các phụ thu khác Phụ thu xăng dầu Total
{{ quote.carrierName}} {{ quote.serviceName}} {{ quote.transitDays}} {{ quote.baseCharge | number : 2 }} {{ quote.currency }}

{{ surcharge.name }} : {{ surcharge.amount | number : 2}} {{ quote.currency }}

{{ quote.fuelSurcharge | number : 2}} {{ quote.currency }} {{ quote.totalCharge | number : 2}} {{ quote.currency }}
Không cần hỗ trợ. Tôi tự vận chuyển hàng đến các điểm nhận hàng iGreen.

Báo giá tạm tính

Thời gian vận chuyển Giá dịch vụ CAD
Ngày gửi hàng: Phí chuyển nội địa:
Ngày iGreen nhận hàng: Phí gửi về VN:
Ngày gửi về VN: Từ - Tổng phí trọn gói: