Hướng dẫn chuyển tiền

iG-MTS hoạt động và tuân thủ  theo quy định của Fintrac, PCMLTFA.

Hướng dẫn gửi tiền
 

* Thông tin Người gửi, Người nhận:đầy đủ các thông tin cơ bản gồm: Họ tên, Địa chỉ, Điện thoại.
* Ngày lập phiếu, Số tiền gửi, Hình

Yêu cầu thông tin cá nhân
* Khi gửi từ $1,000 đến $2,999: cần đầy đủ thông tin ID gồm (số ID, Ngày hết hạn),Ngày sinh, Nghề nghiệp
* Khi gửi từ $3,000 đến $4,999: như trên + hình chụp ID
Từ $5,000 trở lên: yêu cầu thêm tùy trường hợp

Thời gian giao tiền: từ 1‐3 ngày làm việc tùy địa điểm giao

Lập Phiếu chuyển tiền: Quý khách có thể
* gửi tiền tại các Đại lý của iG-MTS (click vào đây để xem danh sách đại lý)
* đặt phiếu chuyển tiền online (click vào nút "Gửi tiền")

Thời gian nhận phiếu:  đến 6:00 pm hàng ngày