Chính sách bảo mật

BẢO MẬT THÔNG TIN

1./ Thu thập thông tin:

 • iGreenLink ghi nhận thông tin cá nhân tại website https://www.igreencorp.com thông qua việc khách hàng đăng ký tài khoản, đăng nhập thông tin khách hàng để sử dụng sản phẩm, dịch vụ iGreenLink

 • Thông qua các trình duyệt web, thu thập các dữ liệu như: vị trí truy cập, số lần truy cập, ngôn ngữ sử dụng.

2./ Sử dụng thông tin khách hàng để:

 • Phần mềm cung cấp tiện ích giúp khách hàng sử dụng phần mềm dễ dàng.

 • iGreenLink giới thiệu, quảng bá, cung cấp dịch vụ chương trình mới đến khách hàng

 • Nhanh chóng liên hệ khách hàng trong các trường hợp phát sinh liên quan hàng hóa, sản phẩm dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng

3./ Một số lưu ý liên quan thông tin khách hàng

 • Khách hàng cung cấp thông tin chính xác và hợp pháp.

 • Khách hàng chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan sản phẩm, dịch vụ hay pháp luật do cung cấp sai thông tin.

 • iGreenLink cung cấp thông tin khách hàng trong trường hợp:

 • Do cơ quan chức năng yêu cầu nhằm phục vụ công tác điều tra (nếu có),

 • Chứng minh tính minh bạch, bảo vệ hoạt động công ty.

4./ Bảo vệ thông tin khách hàng, iGreenLink:

 • Cam kết sử dụng thông tin khách hàng để phục vụ cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ chuyển hàng.

 • Tăng cường bảo mật qua giao thức SSL (Secure Sockets Layer) là tiêu chuẩn bảo mật, giúp mã hoá dữ liệu của người dùng giữa máy chủ server và các trình duyệt (browsers) được an toàn.

 • Hỗ trợ chương trình chống thư rác (spam), giúp khách hàng chủ động nhận thông tin có chọn lọc, theo yêu cầu.