Thông tin thanh toán

Quý khách có thể chọn thanh toán trực tiếp tại hệ thống đại lý iGreenLink, hoặc thanh toán vào tài khoản iGreenLink tại TD bank (dành cho dịch vụ chuyển hàng, chuyển phát nhanh, sản phẩm) và RBC (dành cho dịch vụ chuyển tiền)

Ngoài ra, Quý khách cũng có thể chọn thanh toán tại Việt Nam vào tài khoản tại ngân hàng ABC hoặc Vietcombank.