Xem giá cước

Dịch vụ Chuyển hàng iG-Transport từ Canada về Việt Nam
không hạn chế số lượng, mặt hàng & nhiều chương trình hấp dẫn!

CHƯƠNG TRÌNH BẢNG GIÁ CƯỚC TIÊU CHUẨN
Từ 29/05/2018, Quý khách là VIP, giảm giá ưu đãi:
    05% khi gửi từ 10~24 Lb
    15% khi gửi từ 25~49 Lb
        25% khi gửi từ 50 Lb trở lên
*** Không áp dụng cho "Super-Express letter", "Express Letter" & Cước tối thiểu"

BẢNG GIÁ-01: giá cước từ Toronto/ Vancouver về Sài gòn

BẢNG GIÁ-02: giá cước từ các tỉnh thành phố khác (Canada) về Sài gòn

Giá cước tiêu chuẩn của BẢNG GIÁ-01 & BẢNG GIÁ-02 chưa bao gồm cước vận chuyển nội địa (từ Sài gòn về các tỉnh thành phố khác tại VN) gồm 02 mức +$0.50/lb và +$1.00/lb
Giá cước tiêu chuẩn trên chưa bao gồm các ưu đãi dành cho Thành viên VIP và các chương trình khác (nếu có)