Xem giá cước

Từ ngày 12/02/2019, giá cước về các thành phố ở Việt Nam như sau:
   2.0% + $5.00 phí về Sài Gòn (HCM)
   2.50% + $5.00 phí về các thành phố khác còn lại

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT một cước 2.0% + $5.00 phí về 62 tỉnh thành

dành cho khách hàng online Đăng ký mở tài khoản tại www.igreencorp.com

 

Bảng giá dịch vụ Chuyển tiền iG-MTS tiêu chuẩn

Loại tiền

Nơi gửi đến

Chi tại địa chỉ

Người nhận

   Lệ phí/lần gửi
 CAD hoặc USD Sài gòn (HCMC)  2.00% $5.00
Các tỉnh, thành khác   2.50% $5.00
VND (VN dong) Sài gòn (HCMC) 2.00%  $5.00
Các tỉnh, thành khác     2.00%     $5.00
Lưu ý chuyển tiền vào tài khoản các nhân sẽ là: 2.50%  $5.00